Pozvánka

19:00 hod., Kavárna Trojka, Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno 1

Zveme vás na uvedení knihy Luďka NavaryMiroslava Kasáčka A přece budu blízko. Život a mučednická smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly. Součástí večera bude výstava Mlynáři od Babic.

Pozvánku si můžete zobrazit zde.

 

Pozvánka

18:00 hod., Libri prohibiti, Senovážné náměstí 2, Praha 1

Zveme vás na uvedení knihy Luďka NavaryMiroslava Kasáčka A přece budu blízko. Život a mučednická smrt kněží Jana Buly a Václava Drboly.

Pozvánku si můžete zobrazit zde.

 

Výstava

Plauen, Sachsen, Galerie Forum K

Dne 4.11.2016 v 19.30 hod. se uskuteční zahájení výstavy Překonej stěnu smrti. Výstava bude k vidění do 27.11.2016.

 

Pietní akt u Památníku obětem železné opony

9:00, sraz účastníků na Stezce svobody u Památníku

11:00, Odborná konference, zámek, Mikulov

Dovolujeme si vás pozvat na již tradiční setkání občanů – pietní akt u Památníku obětem železné opony a Odbornou mezinárodní konferenci „Železná opona – Odhodlání, odvaha, statečnost“.

Medaile sv. Cyrila a Metoděje

Dne 24. října 2016 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, brněnský diecézní biskup, udělil medaili sv. Cyrila a Metoděje panu Miroslavu Kasáčkovi a Luďkovi Navarovi za dlouhodobé úsilí věnované studiu a prezentování osudů obětí totality.

Ke gratulantům se připojila se svou fotografickou koláží i paní Marie Račická z Lukova.

 

Pozvánka na setkání

11:00, hraniční přechod Mikulov-Ottenthal

Dne 28. října 2016 se uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti oslav státního svátku České republiky u památníku Rodina autora Jana Koblasy.

 

Setkání seniorů Orla

9:00, v prostorách ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno

V úterý 25. října 2016 proběhlo setkání seniorů Orla spojenou s návštěvou kostela sv. Josefa, prohlídkou přízemí sousedního kláštera voršilek, seznámením s historií již zaniklého kostela sv. Mikuláše uprostřed náměstí Svobody a návštěvou kostela sv. Tomáše. Odpolední program pak zahrnoval přednášku ing. A. Svobody o podzemních prostorách v oblasti Pekařské ulice (provaznický vršek, prostor smrtelného úrazu M. Bartošové před nemocnicí sv. Anny) a prezentaci otevření pamětní síně orelských mučedníků v Lukově (kněží J. Buly a V. Drboly) s představením nové knihy „A přece budu blízko“ autorem výstavy a knihy Miroslavem Kasáčkem.

 

Pozvánka

15:30 hod., Farnost svatého Augustina, Brno

Římskokatolická farnost u sv. Augustina pořádá 11. prosince 2016 v 15:30 hodin nedělní odpoledne u sv. Augustina s prezentací nové knihy A přece budu blízko o životě a smrti kněží Jana Buly a Václava Drboly odsouzených v babickém procesu. Knihu představí její autoři Luděk Navara a Miroslav Kasáček.

Pozvánku si můžete zobrazit zde.

 

Den Josefa Brykse

13:00, Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc

Úvodní slovo primátora statutárního města Olomouce Antonína Staňka

Promítání dokumentu Muž, který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse. Dokument představí Lenka Poláková a Josef Albrecht (ČT Ostrava)

Uvedení knihy Na útěku. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse za účasti autorů Luďka Navary a Miroslava Kasáčka. Knihu a autory představí Miroslav Balaštík (šéfredaktor nakladatelství a časopisu Host) a Neela Winkelmann-Heyrovská (výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí), dále vystoupí Ladislav Kudrna (historik Ústavu pro studium totalitních režimů)

Součástí akce je i tematická výstava, instalovaná v předsálí kina Metropol

Josefu Bryksovi byla v roce 2004 udělena in memoriam Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2. světové války. Vzpomínková akce Den Josefa Brykse se koná u příležitosti vydání knihy Na útěku. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse

Vstup volný
Akce je určená školám i veřejnosti

Den Josefa Brykse se koná pod záštitou primátora statutárního města Olomouce

Zde si můžete zobrazit pozvánku.

Zajímavé informace o Josefu Bryksovi se můžete dozvědět také z výstavy, která aktuálně doprovází naše akce a je současně prezentována na našich stránkách.