Pietní akt u Památníku obětem železné opony

9:00, sraz účastníků na Stezce svobody u Památníku

11:00, Odborná konference, zámek, Mikulov

Dovolujeme si vás pozvat na již tradiční setkání občanů – pietní akt u Památníku obětem železné opony a Odbornou mezinárodní konferenci „Železná opona – Odhodlání, odvaha, statečnost“.

Medaile sv. Cyrila a Metoděje

Dne 24. října 2016 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, brněnský diecézní biskup, udělil medaili sv. Cyrila a Metoděje panu Miroslavu Kasáčkovi a Luďkovi Navarovi za dlouhodobé úsilí věnované studiu a prezentování osudů obětí totality.

Ke gratulantům se připojila se svou fotografickou koláží i paní Marie Račická z Lukova.

 

Pozvánka na setkání

11:00, hraniční přechod Mikulov-Ottenthal

Dne 28. října 2016 se uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti oslav státního svátku České republiky u památníku Rodina autora Jana Koblasy.

 

Setkání seniorů Orla

9:00, v prostorách ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno

V úterý 25. října 2016 proběhlo setkání seniorů Orla spojenou s návštěvou kostela sv. Josefa, prohlídkou přízemí sousedního kláštera voršilek, seznámením s historií již zaniklého kostela sv. Mikuláše uprostřed náměstí Svobody a návštěvou kostela sv. Tomáše. Odpolední program pak zahrnoval přednášku ing. A. Svobody o podzemních prostorách v oblasti Pekařské ulice (provaznický vršek, prostor smrtelného úrazu M. Bartošové před nemocnicí sv. Anny) a prezentaci otevření pamětní síně orelských mučedníků v Lukově (kněží J. Buly a V. Drboly) s představením nové knihy „A přece budu blízko“ autorem výstavy a knihy Miroslavem Kasáčkem.

 

Pozvánka

15:30 hod., Farnost svatého Augustina, Brno

Římskokatolická farnost u sv. Augustina pořádá 11. prosince 2016 v 15:30 hodin nedělní odpoledne u sv. Augustina s prezentací nové knihy A přece budu blízko o životě a smrti kněží Jana Buly a Václava Drboly odsouzených v babickém procesu. Knihu představí její autoři Luděk Navara a Miroslav Kasáček.

Pozvánku si můžete zobrazit zde.

 

Den Josefa Brykse

13:00, Kino Metropol, Sokolská 25, Olomouc

Úvodní slovo primátora statutárního města Olomouce Antonína Staňka

Promítání dokumentu Muž, který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse. Dokument představí Lenka Poláková a Josef Albrecht (ČT Ostrava)

Uvedení knihy Na útěku. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse za účasti autorů Luďka Navary a Miroslava Kasáčka. Knihu a autory představí Miroslav Balaštík (šéfredaktor nakladatelství a časopisu Host) a Neela Winkelmann-Heyrovská (výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí), dále vystoupí Ladislav Kudrna (historik Ústavu pro studium totalitních režimů)

Součástí akce je i tematická výstava, instalovaná v předsálí kina Metropol

Josefu Bryksovi byla v roce 2004 udělena in memoriam Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2. světové války. Vzpomínková akce Den Josefa Brykse se koná u příležitosti vydání knihy Na útěku. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse

Vstup volný
Akce je určená školám i veřejnosti

Den Josefa Brykse se koná pod záštitou primátora statutárního města Olomouce

Zde si můžete zobrazit pozvánku.

Zajímavé informace o Josefu Bryksovi se můžete dozvědět také z výstavy, která aktuálně doprovází naše akce a je současně prezentována na našich stránkách.

 

Beseda v Ratíškovicích

18:00, Knihovna Ratíškovice

Zveme vás na setkání s Luďkem Navarou a Miroslavem Kasáčkem.

Na programu je promítnutí dokumentu Muž, který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse a uvedení knihy Na útěku. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse.

Součástí akce je i tematická výstava (ke shlédnutí do 19.2.2015).

Vstup volný.

Zde si můžete zobrazit pozvánku.

Zajímavé informace o Josefu Bryksovi se můžete dozvědět také z výstavy, která aktuálně doprovází naše akce a je současně prezentována na našich stránkách.

 

 

Symbolický let knihy NA ÚTĚKU. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse.

Čáslav

Slavný český válečný letec Josef Bryks se po letech znovu symbolicky posadil do kokpitu stíhačky.

Kniha NA ÚTĚKU. Neuvěřitelný příběh Josefa Brykse o jeho pohnutém osudu obletěla republiku ve stíhačce Jas 39 Gripen.

 

 

Mene Tekel

Organizátoři mezinárodního festivalu MeneTekel 2015 Vás srdečně zvou na hlavní programy projektu

Zde si můžete zobrazit pozvánku.

O festivalu jehož součástí byla i výstava o letci Josefu Bryksovi informoval i hlavní zpravodajský pořad České televize Události v pondělí 23.2.2015.