Přípravovaný projekt Brána ke svobodě bude navazovat na Stezku svobody vybudováním památníku a odpočinkového místa pro turisty.

Jako první vlaštovku tohoto projektu vám přinášíme fotografie ze zasedání přípravného týmu (v Laa an der Thaya, 16.8.2012) a podepsání partnerských smluv (Poysdorf, 12.9.2012). Jak je vidět z přiložených fotografií, bude projekt Brána ke svobodě také realizován v úzké spolupráci s rakouskými partnery.