Krátké zprávy

O věcech co se dějí kolem nás.

Disidentu Františku Stárkovi a in memoriam mluvčímu Charty 77 Václavu Bendovi byla spolu s dalšími lidmi přiznána účast ve třetím odboji. Osvědčení o účasti v protikomunistickém odboji ministerstvo obrany udělilo 16 lidem, z toho dvěma posmrtně. V sídle ministerstva osvědčení, pamětní dekrety a odznaky předal ministr obrany Martin Stropnický.

"O komunistickém režimu jste neměli žádné iluze, riziko bylo vaší jedinou jistotou. Přesto, nebo právě proto, jste nemohli jednat jinak," řekl zúčastněným Stropnický. Poznamenal, že minulost není zdaleka uzavřenou kapitolou a stále je v ní skryto mnoho zla, hořkosti a nespravedlnosti, která musí být napravena. Dodal, že odpor proti totalitě je jednou z největších občanských ctností.

Etická komise ocení dalších jedenáct účastníků třetího odboje. Z toho čtyři in memoriam. Slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků pro bojovníky a odpůrce komunismu bude ve Strakově akademii. Ocenění, mezi kterými je třeba Ludmila Hermanová za ukrytí agenta americké zpravodajské služby, dostanou pamětní listiny a odznaky od předsedy etické komise.

„Ocenění je pro mě doklad, že jsem splnil svou občanskou povinnost,“ řekl Radiožurnálu bývalý vrchní rabín Karol Sidon, který ocenění převzal na začátku září. Za totality se třeba podílel na činnosti Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

Za členství v odbojových skupinách, pomoc pronásledovaným či za ničení symbolů totalitní moci vyznamenala etická komise pro třetí odboj jedenáct lidí, kteří se postavili komunistickému režimu. Část z nich se však ocenění dočkala až posmrtně.

Pamětní dekrety a odznaky předal předseda etické komise Jiří Kaucký. S projevem vystoupil ministr kultury Daniel Hermana (KDU-ČSL), podle kterého ocenění dokázali, že „je možné za všech okolností stát s rovnou páteří“. „Vy jste těmi, kteří svým životem vybojovali naši svobodu. A na nás je nyní, abychom tento veliký dar uhájili,“ řekl.

Jedenáctka účastníků odboje nebo odporu proti komunistickému režimu obdržela v úterý za svou činnost pamětní dekrety a odznaky od etické komise pro třetí odboj. Oceněni byli za aktivní členství v odbojových skupinách, pomoc pronásledovaným, šíření protikomunistických letáků nebo ničením symbolů totalitní moci.

Podle ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) ocenění prokázali, že „je možné za všech okolností stát s rovnou páteří“. „Vy jste těmi, kteří svým životem vybojovali naši svobodu. A na nás je nyní, abychom tento veliký dar uhájili,“ řekl ministr.

Ekumenická bohoslužba smíření

17:30 hod., nádvoří bývalé věznice, Uherské Hradiště

Spolek Memoria zve širokou veřejnost na ekumenickou bohoslužbu smíření, která proběhne v sobotu 9. září 2017 v 17.30 na nádvoří bývalé věznice v Uherském Hradišti. Hudební doprovod zajistí soubor Umíme hrát. Věznice bude otevřena v sobotu 9. září 2017 od 13 do 17 hodin (poté proběhne bohoslužba) a v neděli 10. září 2017 od 9 do 17 hodin.

wwwww.veznicehradiste.cz

 

Ve Vojenském klubu Praha obdrželo osvědčení a ocenění za účast ve třetím odboji dalších 43 lidí. Ministerstvo obrany dosud vyřídilo přes 90 procent žádostí o osvědčení. Získalo ho již téměř 1400 osob. Bylo vyplaceno 79,8 milionu korun přímým účastníkům odboje a 6,5 milionu korun pozůstalým.

Mezi oceněnými jsou například bývalý vrchní rabín Karol Sidon, Jiří Gruntorád z knihovny Libri Prohibiti, básník a prozaik Jáchym Topol, publicista Jan Rejžek nebo člen skupiny Plastic People of the Universe Josef Janíček.

"Žádná totalita není schopná zlomit celý národ. Vždy se najdou ti, kteří se dokážou vzepřít hrubé síle a nebezpečí, které jim hrozí," uvedla náměstkyně ministra obrany Alena Netolická.

Odznak a pamětní dekret ministra obrany dnes převzal Sidon za aktivní podporu nespravedlivě stíhaných osob a podílu na činnosti Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

Spisovatel Jáchym Topol dostal osvědčení především za vydávání a distribuci tiskovin namířených proti totalitnímu režimu a působení v rámci nezávislých iniciativ a udržování spojení mezi československou a polskou opozicí.

Publicista Rejžek si ocenění zasloužil za protikomunistickou činnost spočívající v autorství a distribuci protirežimně laděných materiálů a petic. Gruntorád byl oceněn za dlouhodobou protikomunistickou činnost spočívající mimo jiné v tvorbě, tisku a rozšiřování samizdatové literatury.

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz

 

Parte Irena Šimonová

S paní Irenou Šimonovou se rozloučíme ve čtvrtek 3. srpna 2017 ve 13:15 hod. v obřadní síni krematoria v Praze ‐ Motole.

 

Tisková zpráva

Platforma evropské paměti a svědomí již obdržela dva přípisy od německých vyšetřovatelů v reakci na obsáhlé trestní oznámení ze dne 18.8.2016 ve věci zabíjení uprchlíků na hranicích ČSSR. Podle německého nejvyššího státního zástupce bylo zabíjení uprchlíků mezinárodním zločinem. Z pohledu státního zastupitelství ve Weidenu se pro zabíjení uprchlíků na úrovni těch, kteří byli zodpovědni za systém střežení hranic, nabízí odpovědnost za vraždu z nízkých pohnutek. Platforma dodá státnímu zastupitelství ve Weidenu v příštích dnech další dosud neznámé dokumenty, mezi nimi rozkaz bývalého ministra vnitra a pozdějšího premiéra ČSSR Lubomíra Štrougala k systematickému a plánovitému pronikání tajných služeb a pohraniční stráže na území Spolkové republiky Německo a Rakouska.