Parte Irena Šimonová

S paní Irenou Šimonovou se rozloučíme ve čtvrtek 3. srpna 2017 ve 13:15 hod. v obřadní síni krematoria v Praze ‐ Motole.