Třetí odboj

Dalších pět účastníků třetího odboje získá za svou činnost pamětní dekrety a odznaky od etické komise pro třetí odboj. Posmrtně se ocenění dočká například kapitán Karel Šimek.

"Ocenění dostanou v úterý za členství v odbojových skupinách nebo šíření protikomunistických informací," sdělila mluvčí vlády Barbora Peterová.

Kapitán Karel Šimek aktivně působil v protikomunistické odbojové skupině, které spočívalo ve zprostředkování kontaktu na vojenskou posádku v Milovicích. Skupina plánovala vojenský protikomunistický převrat, získávala proto vhodné kontakty a napojovala se na jiné odbojové či vojenské skupiny.

Vladimír Stehlík získal ocenění za snahu o založení protikomunistické skupiny v roce 1954, za odcizení uranové rudy za účelem jejího dodání demokratickým zemím nebo za poskytnutí bytu pro schůzku bývalých členů původní Československé strany socialistické v roce 1971.

Jan Havel byl oceněn za opakované překročení česko-německé hranice v roce 1949 při plnění úkolů zpravodajského charakteru. Podařilo se mu založit zpravodajskou skupiny a obstarat větší množství kartografického materiálu někdejšího Československa.

Václava Brunu ocenila komise mimo jiné za soustavné šíření protikomunistických a demokratických názorů a informací, veřejnou kritiku komunistického režimu v letech 1975 - 1980 a za poskytnutí Prohlášení Charty 77 svým kolegům ze zaměstnání. Josef Stejskal byl oceněn za dlouhodobé protikomunistické postoje, pro které byl vězněn.

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz.