Třetí odboj

Pět účastníků odboje nebo odporu proti komunistickému režimu dnes získalo za svou činnost pamětní dekrety a odznaky od etické komise pro třetí odboj. Jedním z oceněných byl téměř devadesátiletý Jan Havel, který v roce 1949 opakovaně překračoval hranice mezi Bavorskem a tehdejším Československem a plnil zpravodajské úkoly. Havel, který se zapojil i do protinacistického odboje, dnes novinářům řekl, že nejvíc si přeje dožít v míru.

"Za Německa jsem byl zavřený. A potom přišel další režim, a zase jsem do toho vletěl. Takže už snad to dožiju, že to bude v míru, to bych si hodně přál. Protože žít v době nesvobody, to je hrozný," prohlásil dnes Havel, jemuž byl přiznán i status válečného veterána.

Havel při přechodech hranice plnil úkoly, které mu v Německu zadával Jan Žemla. Mimo jiné založil zpravodajskou skupinu a obstaral větší množství kartografického materiálu. Při třetím přechodu byl zadržen. Své zážitky jako skautský vedoucí předával i mladším generacím. "Vždycky se ptali třeba, ukaž nám, jak jsi přecházel hranice," vyprávěl. "Dnes je to turistický, ale tenkrát to bylo ideový," dodal.

Na uznání své protikomunistické činnosti čekal Havel od sametové revoluce. Uspěl až u etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, která byla zřízena v roce 2012. Komise přezkoumává případy lidí, jimž ministerstvo obrany odmítlo udělit postavení odbojáře proti komunismu. "Když bylo výročí sametu, tak jsem si podal žádost, prošetřovali to šest let," uvedl Havel. "Dělal jsem to kvůli těm, kteří to nepřežili, já bych to sám nezahajoval," dodal.

Havel, kterého na předání cen doprovázela rodina, zdůraznil, že podle něj je pro dnešní Českou republiku důležité členství v Evropské unii. "Kdo si nepřeje Evropskou unii, tak chybuje, protože to je náš tmel. Naše republika je malá a máme velké sousedy. Musíme s nimi žít v míru," míní veterán.

Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz.