Třetí odboj

Osvědčení pro účastníky třetího odboje dnes v Praze dostane 34 osob. Mezi nimi například Pavel Wonka, označovaný za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu. Bude oceněn in memoriam. Osvědčení obdrží také Jiří Wonka, kterého režim také věznil. Po revoluci z listopadu 1989 dosáhl zrušení soudních rozsudků proti sobě i svému bratrovi.

Pavel Wonka zemřel v 35 letech v dubnu 1988 za dosud nevyjasněných okolností v královéhradecké věznici. V komunistickém vězení skončil za své názory a činnost celkem třikrát. Odsouzen byl za smyšlené činy, trestu ale čelil mimo jiné za snahu kandidovat ve volbách jako nezávislý kandidát. Po roce 1989 byl plně rehabilitován.

Zpráva o Wonkově úmrtí vyvolala pobouření i ve světě. Jeho pohřeb se uskutečnil v rodném Vrchlabí za účasti asi 2000 lidí, včetně signatářů Charty 77, členů Jazzové sekce a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), ale i zástupců osmi velvyslanectví západních zemí a štábu německé televize. Za smrt Pavla Wonky nebyl nikdo potrestán.

Osvědčení pro účastníky protikomunistického odboje, pamětní dekrety a odznaky dnes předá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Dostane ho i Milan Sokolíček za distribuci materiálů Charty 77 a samizdatového časopisu Vokno, Jelena Mašínová za šíření tiskovin namířených proti totalitnímu režimu a podíl na organizaci protirežimních shromáždění a Julius Tomin za účast na protikomunistických protestech.

In memoriam bude osvědčení uděleno i Růženě Frajtové za shromažďování podpisů pod petici na podporu svobodného vyznání a za zprostředkovávání kontaktů mezi VONS a katolickým opozičním aktivistou Augustinem Navrátilem. Posmrtně bude oceněn také Jan Kubeš za spolupráci s lidmi zapojenými do protirežimní činnosti a za postoje bránící kolektivizaci zemědělství a Stanislav Přibyl, který založil a vedl odbojovou skupinu s cílem šířit protirežimní letáky a shromažďovat zbraně.

Žádostí o přiznání účasti ve třetím odboji eviduje ministerstvo obrany zhruba 5000, osvědčení vydalo víc než 1400 lidem. Uznaní účastníci protikomunistického odboje obdrží pamětní odznak a peněžité ocenění 100.000 korun, pozůstalí manželé po nich poloviční částku. V případě, že mají odbojáři důchod nižší než průměrný, je jim na průměrný dorovnán.

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz.