sraz ve 12:00 hod., bývalá náves Dolního Cazova

Vzpomínková akce k uctění památky Bohumila Hasila u jeho pomníčku v den výročí.

Ve čtvrtek 13. září 2018 uplyne již 68 let od již dnes známé tragické události na Šumavě u bývalého Dolního Cazova, nedaleko Českých Žlebů. Při této vzpomínkové akci zúčastněným bude popsán detailně tento tragický příběh, a jiné události, ke kterým na tomto území v krutých padesátých létech došlo a na které nesmíme zapomínat.

Ti účastníci, kteří budou chtít navštívit všechna místa dle připraveného plánu, budou muset jet na kole. Trasa připravené cyklovyjížďky bude dlouhá dle okolností a domluvy 20 až 25 km.

Pomník B. Hasila: 48°52'52.018''N, 13°44'21.874''E

  Trasa vzpomínkové vyjížďky:
 • pomníček B. Hasila
 • bývalá náves Dolní Cazov
 • ocelový most přes Řasnici ponechaný Americkou armádou v r.1945 !
 • můstek přes Mechový potok a překročení st. hranice na Schnellenzipf
 • místo zastřelení Milana Čepeka na německém území
 • kolem usedlosti mého přítele Wiliho Reise
 • občerstvení u pana Lauseckera na penzionu Runnenhof (vhodné mít sebou pár Euro na pivo, kafe apod.)
 • místo kam bratři Hasilové byli osudný večer dovezeni
 • jejich pěší trasa na německém území k hraničnímu Mechovému potoku
 • místo jejich posledního společ.přechodu st. hranice u hraničního kamene č.4/7 !
 • lesní cestou po bavorském území podél st. hranice směrem k Bishofsroitu
 • v osadě Marchhouser zpět na české území po starém kamenném mostě z dob ,,Zlaté stezky"
 • zachovalý původní betonový zátaras s ocelovou závorou je pozůstatkem Železné opony !
 • bývalá osada Mlaka
 • opuštěná rota PS v bývalé obci Krásná Hora (toto jen když bude dostatek času)
 • bývalá obec Kamenná Hlava
 • opuštěná ,,nová" rota PS z let sedmdesátých (dle časových možností)
 • České Žleby - bývalý kostel - hřbitov (možnost občerstvení)
 • směr Soumarák - místo přestřelky Hasilovo sedmičlenné skupiny s hlídkou SNB 07.12.1949
 • vesnička Dobrá - hospůdka u Němečků (možnost občerstvení)
 • Soumarský Most - odjezd vlaku na Strakonice v 18,55. Také možnost shlédnout v blízkosti obranné pevnůstky-řopíky, nebo navštívit vyhlídkovou věž u rašeliniště

Mapa zde