Nebe plné hvězd 2024 Nebe plné hvězd
Pietní akt a koncert k 79. výročí ukončení 2. světové války
30. 4. 2024 v 15:00 hod., sady Národního odboje, park před klubem Šelepka, Brno

Letos si připomínáme 79. výročí ukončení druhé světové války.

Součástí pietniho aktu u příležitosti výročí konce druhé světové války bude debata moderátorky Barbory Černoškové na téma: Berme si z minulosti oheň, nikoli popel. Hosty budou Ondřej Ruml, Hana Holišová, Luděk Navara a Miroslav Kasáček ze Sdružení PAMĚŤ z.s.

Pietní akt a koncert NEBE PLNÉ HVĚZD se od roku 2005 každoročně koná v sadech Národního odboje, v parku před klubem Šelepka, kde za 2. světové války stával koncentrační tábor Pod kaštany. Na místě, odkud byli představitelé moravského odbojového hnutí odváděni k výslechům do Právnické fakulty či k popravám do Kounicových kolejí, si připomínáme konec nekrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva i statečnost našich předků. Na zlo minulosti dnes odkazuje pomník, u něhož v průběhu setkání stojí čestná vojenská stráž, a řečníci k němu nosí květiny. Důraz ve vzpomínkách klademe také na dobu poválečnou a hrdiny protikomunistického odboje. NEBE PLNÉ HVĚZD je i připomínkou toho, že války a totalitní režimy jsou bohužel stále součástí našich životů a je třeba ctít svobodu jako nejvyšší hodnotu.

V roce 2024 se sejdeme již po dvacáté. Jubilejní ročník připomene nejen hlavní myšlenku setkání, ale i osobnosti, které byly s uplynulými roky neodmyslitelně spjaty. Mezi nimi i pana Vladimíra Koudelku, který NEBE PLNÉ HVĚZD založil a 18 let organizoval. Držitel Ceny města Brna a Ceny Jihomoravského kraje zemřel po dlouhé těžké nemoci v červenci roku 2022. O pokračování tradice pietní akce a koncertu se od té doby starají jeho děti a úzká rodina.

Vstup na akci je zdarma. Těšíme se na setkání s vámi!

Více informací naleznete na pozvánce nebo přímo na stránkách akce www.nebeplnehvezd.cz.

 

Dagmar Klobasová Parte
Členka Konfederace politických vězňů, pamětnice, aktivní pomocník při dohledávání vězněných osob, manželka odbojáře, politického vězně a spisovatele Oldřicha Klobase.

ČEST JEJÍ PAMÁTCE !

 

Výstava a komentovaná prohlídka věznice Cejl Cejl
26. února 2024, věznice Cejl
pondělí 26. února 2024, 13:00 h, věznice Cejl, Bratislavská 68, Brno

Připomínka obětí komunistické totality v pondělí 26. února 2024 ve 13:00 hod. ve věznici Cejl v Brně.

Duchovní slovo a položení květin v cele smrti.

Výstava Musím jít odvážně vpřed.

Videoart Nezapomeň: příběh komunistické zlovůle podle vzpomínek Evy Mádrové autorů Milana Nytry a Víta Mádra. Dílo uvede Vít Mádr.

Vstup volný.

Pozvánka zde.


Akce je prologem k festivalu proti totalitě Mene Tekel. Ve stejný den se v 18:00 hodin v bazilice svaté Ludmily v Praze uskuteční ekumenická bohoslužba za oběti totality. Obřad připravli ve spolupráci s Ekumenickou radou církví a Římskokatolickou farností u kostela sv. Ludmily R.D. Mgr. Jakub Karel Berka Opraem. generální sekretář ERC ThDr. Petr Jan Vinš a politický vězeň padesátých let Leo Žídek.

Po skončení slavnostní bohoslužby bude následovat vernisáž výstavy Tváře Cejlu. Výstava, kterou připravilo Sdružení PAMĚŤ z.s., bude k vidění do 5. března 2024.

Pro více informací: https://menetekel.cz/cz/program-a-mapa/

Foto Vít Mádr:

 

Foto Vít Mádr:

 

 

Pozvání pro předsedu vlády Slovenské republiky JUDr. Roberta Fica Mikulov
k pietnímu aktu obětem železné opony u Mikulova

 

Pamětní deska připomínající proces s Oto Mádrem a spol.

Foto: Vít Mádr
Pamětní deska

S radostí oznamujeme, že pamětní deska připomínající největší brněnský politický proces bude zhotovena podle návrhu akademického sochaře Jiřího Sobotky.

Jak dílo popisuje sám autor: „Návrh pamětní desky pracuje s minimalistickou typografií letopočtu 1952 – roku, v němž na tomto místě proběhl politický proces Oto Mádr a spol. Deska záměrně datum zvětšuje, důrazně jej připomíná jako memento. Pás s textovou částí však letopočet pomyslně razantně škrtá, násilně cenzuruje, zakrývá či utiskuje, čímž celý návrh jako by odkazoval i na neblahou atmosféru padesátých let jako takových“.

Bronzová pamětní deska bude instalována ve foyer sokolského stadionu na Kounicově ulici do konce letošního roku. Její návrh si můžete prohlédnout již nyní.

Foto: Vít Mádr
Pamětní deska

 

 

Konference Remembrance as a key to understanding the present Mikulov
Konference Remembrance as a key to understanding the present. Successful and comprehensive historical policies in the context of settlements with totalitarian crimes
4 – 7. 12. 2023, Varšava, Polsko

Výroční konference Platformy evropské paměti a svědomí (PEMC) se zúčastnilo 48 zástupců členských institucí z evropských a severoamerických zemí, mezi nimi i naše Sdružení PAMĚŤ z.s.

Byly to čtyři dny společných jednání a přátelských setkání. Na závěr jsme jménem 70 institucí a organizací z 23 zemí udělili Cenu PEMC Dmytrovi Chyljukovi za jeho osobní odvahu a neúnavné úsilí při obhajobě lidských práv a základních demokratických hodnot během války způsobené ruskou agresí na Ukrajině.

Foto: Kasper, Institute of National Remembrance

 

#democracymatters

 

Pietní akt a mezinárodní konference „Spravedlnost obětem; Nepotrestaní viníci“
24. 11. 2023, Mikulov
pietní akt - 24. listopadu 2023, 9:00 hod., Mikulov, Stezka svobody
konference - 24. listopadu 2023, 10:30 hod., Mikulov, zámek, Gajdošův sál a přilehlé prostory

Nedávné trestní stíhání expremiéra Lubomíra Štrougala a dalších bývalých vysokých funkcionářů totalitního režimu vzbudilo zájem veřejnosti o zločiny u někdejší československé železné opony. U ní zemřelo během její existence celkem 239 osob; z toho 140 občanů Československa, 31 Poláků, 33 Němců, 11 Rakušanů... Ještě více obětí najdeme v řadách příslušníků Pohraniční stráže (PS), přičemž jen kolem dvou set jich spáchalo sebevraždu. To vše dokresluje situaci, z níž až na výjimky nebyla vyvozena odpovědnost, respektive poslední pokusy nastolit spravedlnost obětem a potrestat pachatele skončily právě v současné době. Za smrt uprchlíků u hraničních zátarasů tak nebyl pohnán k odpovědnosti žádný z velitelů a nikdo z politické reprezentace, která byla za vznik a udržování smrtící stěny smrti odpovědná. Je to velký rozdíl například oproti sousednímu Německu, kde byli vrcholní představitelé bývalé NDR odsouzeni za střelbu u Berlínské zdi již v devadesátých letech.

Tato situace stejně jako kulisa pohraničního Mikulova a památníku 53 obětí jihomoravské části železné opony tvoří rámec pro konferenci. Ta si klade za cíl zrekapitulovat snahy o nastolení spravedlnosti pro oběti železné opony. Od úsilí o soudní rehabilitace a odškodnění dopadených, zraněných či uvězněných i pozůstalých, přes snahy o maximální zveřejnění informací o jednotlivých případech až po pokusy o trestněprávní postihy.

Konference navazuje na tradiční akce pořádané Sdružením Paměť v Mikulově. To vybudovalo výše zmíněný památník Brána ke svobodě, sousoší Odloučení i naučnou Stezku svobody. Pravidelné konference si kladou za cíl zvýšit povědomost o této smutné části nedávných českých, ale i evropských a světových dějin.

Program si můžete prohlédnout zde.

Oběti železné opony čekají na spravedlnost (www.novinky.cz).

 

Mezinárodní konference „Spravedlnost obětem; Nepotrestaní viníci“ Mikulov
24. 11. 2023, Mikulov
„Spravedlnost obětem; Nepotrestaní viníci".

Takové bylo téma naší tradiční konference o železné oponě, která se konala v pátek 24. 11. 2023 v Mikulově. A také jsme vzpomněli na oběti u památníku. Věříme, že jsme očekávání hostů a účastníků naplnili. Za spolupráci a zájem všem děkujeme. Těší nás samozřejmě i ohlasy jako je tento: www.novinky.cz

 

Komentovaná procházka naučnou stezkou Vyšší Brod
Vyšší Brod
28. října 2023, Vyšší Brod

Pozvánku si můžete prohlédnout zde.

Autor fotografií: David Peltán

 

Autor fotografií: David Peltán

 

Padli, když chtěli přejít hranice. Jejich osudy připomíná naučná stezka: https://www.idnes.cz/ceske-budejovice