Zvolte jazyk

Výroční zasedání Platformy evropské paměti a svědomí
15 - 17. 5. 2024 Vilnius
Ve dnech 15.-17. května 2024 se v litevském Vilniusu konalo výroční zasedání členů Platformy evropské paměti a svědomí (PEMC). Pozváno bylo 72 členů PEMC z 24 zemí. Mezi nimi bylo i Sdružení PAMĚŤ z.s.

Prezidentem Platformy pro příští období byl jednomyslně zvolen polský historik Marek Mutor. Novými řádnými členy Platformy se staly dvě organizace: francouzské Muzeum odporu v Limoges a chorvatské Centrum kulturní obnovy. Další dvě organizace byly přijaty jako kandidáti na řádné členství: Muzeum Poláků zachraňujících Židy a Chorvatská historická společnost.

Ve Vilniusu se jednalo o další činnosti Platformy a konala se také odborná konference. Účastníci výročního zasedání navštívili také Muzeum okupace a bojů za svobodu a další pamětní místa spojená se zločiny spáchanými totalitními režimy 20. století. Cena Platformy byla udělena ruskému novináři a opozičnímu politikovi Vladimiru Kara-Murzovi, který byl v Rusku dvakrát otráven a nespravedlivě odsouzen k pětadvaceti letům vězení.

vilnius_2485
vilnius_2512
vilnius_2544
vilnius_2554
vilnius_2604