RNDr. Rudolf Mrázek Rudolf Mrázek
Zemřel po dlouhé těžké nemoci dne 14. června 2022

 

Beseda nejen o Petru Křivkovi Beseda nejen o Petru Křivkovi
14. června 2022, Komunitní centrum Skála, Brno

17:00 hod., Komunitní centrum Skála, Brno

  • 17:00 - zahájení
  • 17:10 - promítnutí dokumentárního filmu Mlynáři od Babic
  • 18:15 - otevření výstav: 1. Musíme jít odvážně vpřed (tragické osudy bojovníka Petra Křivky) a 2. BABICE perzekuce, tragédie, lidské osudy
  • 18:30 - beseda

Pozvánka ke stažení zde.

 

Vzpomínka na Jana Bulu, Václava Drbolu a Františka Pařila Lukov
21. května 2022, Lukov u Moravských Budějovic

14:00 hod., Lukov u Moravských Budějovic

  • 14:00 - Mše svatá za oběti komunistického režimu. Položení květin u památníku.
  • 15:00 - Promítání dokumentu, diskuse, výstavy studentských prací.

Srdečně zvou Římskokatolická farnost Lukov a Sdružení PAMĚŤ z.s.

Pozvánka ke stažení zde.

 

Nebe plné hvězd Nebe plné hvězd
30. dubna 2022

V rámci pietního aktu k 77. výročí osvobození Brna a příhraničních slavností jsme vzpomněli také na posledního popraveného na Cejlu - Leopolda Doležala, který zemřel v roce 1952.

 

Pietní akt ve věznici Cejl, Brno Stand with Ukraine
25. února 2022
25. února 2022, 10:00 hod., bývalá káznice Cejl, Brno

Zveme vás na pietní akt ve věznici Cejl v Brně. Akce se pořádá jako připomínka obětí komunistického režimu v místě bývalého popraviště.

Pozvánka

 


Jako členové Platformy evropské paměti a svědomí a neméně pak národa, který má podobnou historickou zkušenost, jsme se rozhodli veřejně odsoudit ruskou invazi na Ukrajinu. "Nikoho z nás až do včerejška, kdy ruská vojska vpadla na Ukrajinu, nenapadlo, že by tyto prostory někdejší totalitní věznice mohly znovu nabýt svého původního významu," řekl na pietním aktu Luděk Navara. Na Ukrajině k tomu možná brzy dojde. Budeme k tomu mlčet? #StandWithUkraine

Stanovisko Platformy evropské paměti a svědomí:

Statement on Russian aggression in Ukraine

The Platform of European Memory and Conscience (PEMC) condemns the aggression of the Russian Federation against Ukraine. It is a crime against the peace. We express our solidarity with the Ukrainian people defending their country. We condemn war crimes and atrocities for which the sole responsibility lies on the Kremlin and Vladimir Putin personally.

We deeply believe that an international tribunal to deal with these crimes is needed.

We assure the Ukrainian members of the PEMC of our readiness to assist in any way we can.

We also stand in solidarity with all the brave Russians who have found the courage to oppose the Putin regime’s violence.

The aggression was preceded by a years-long campaign of historical disinformation against Ukraine and other Central and Eastern European countries. We regret that this warning sign was ignored by democratic societies.

The criminal nature of Putin’s regime cannot be understood without analysing its Soviet, and especially KGB, roots. The PEMC is ready to improve and continue countering the actions of the Russian Federation through education and supporting its partners.

We call all member organisations of PEMC to take an active part in protests against this criminal aggression.

In Prague, 24 February 2022

 

Odborná konference a výstava „Musím jít odvážně vpřed!“ Konference ve věznici Cejl, Brno
14. října - 19. listopadu 2021, Pasáž Alfa, Brno
Pasáž Alfa, Brno

Výstava v PASÁŽI ALFA. Do 19. listopadu bude trvat výstava Musím jít odvážně vpřed!, která popisuje příběh bojovníka Petra Křivky. Součástí jsou i pracovní listy pro učitele, jak s tímto úžasným příběhem hrdiny tří odbojů nakládat.

Dne 14. října 2021 se konala konference Věznice Cejl, místo utrpení a paměti. Děkujeme za účast na obou akcích.

Podrobnější informace o dnu konference naleznete v přiloženém programu.

Videoreportáž z konference o věznici Cejl na Staré radnici je možné shlédnout zde YouTube

Videoreportáž z výstavy o Petru Křivkovi v Alfa pasáži je možné shlédnout zde YouTube

 

Setkání v Lukově Program Lukov
Vzpomínka na P. Jana Bulu a P. Václava Drbolu
20. listopadu 2021, Lukov u Moravských Budějovic

Zveme Vás na setkání, které je věnováno vzpomínce na P. Jana Bulu a P. Václava Drbolu.

Program bude doplněn o výstavu výtvarných a literárních prací studentů gymnázia Moravské Budějovice.

Průběh slavnostního dne a bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.

Sobotní tradiční veřejné setkání v Lukově se konalo u příležitosti jednoho smutného výročí. Letos je to přesně 70 let od tragických událostí v Babicích, které svým rozsahem patří k největším zločinům komunistického režimu. Vzpomínková akce byla zahájena mší svatou za oběti komunistického režimu v kostele sv. Jana Křtitele, po níž následovalo promítání dokumentárních filmů Jan Bula: Mučednická smrt a proces blahořečení (2021) a Václav Drbola (2021). Po konci promítání a diskusi se zástupci Sdružení PAMĚŤ z.s. byly položeny květinové dary u pamětní desky Obětem komunismu. Zájemci si také prohlédli výstavu výtvarných a literárních prací studentů gymnázia Moravské Budějovice, která je věnována umučeným kněžím P. Václavu Drbolovi a P. Janu Bulovi. Záštitu nad akcí převzali: Mons. ThLic Vojtěch Cikrle, biskup brněnský; prezident Platformy evropské paměti a svědomí Łukasz Kamiński; starosta Orla Stanislav Juránek.

Fotografie od paní Marie Račické:

 

Fotografie od paní Marie Račické:

 

 

Pietní akt u Památníku obětem železné opony, Mikulov Mikulov
Mezinárodní konference „Můj pohled na železnou oponu“
15. listopadu 2021, Mikulov

Zveme Vás na tradiční pietní setkání a konferenci o železné oponě v Mikulově. Setkání se uskuteční u památníku obětem železné opony v 9:00 hod. na Stezce svobody. Konference na téma Můj pohled na železnou oponu začíná v 10:00 hod. na zámku podle programu.

Tradiční pietní setkání a konferenci o železné oponě v Mikulově. Setkání se uskutečnilo u památníku obětem železné opony od 9:00 hod. na Stezce svobody. Konference na téma Můj pohled na železnou oponu proběhla od 10:00 hod. na zámku podle programu.

Setkání u památníku železné opony

Tradiční vzpomínka na ty, pro které se hranice komunistické říše stala osudnou. Dne 15. 11. jsme se setkali na tomto místě již poosmé. Zahájil předseda sdružení Paměť Miroslav Kasáček.

Videoreportáž je možné shlédnout zde YouTube

Konference "Můj pohled na železnou oponu"

Na pietu navazovala konference na zámku v Mikulově. Velké poděkování všem, kteří přinesli skvělé příspěvky: Soňa Gyarfašova, z RTVS, Luděk Navara, Josef Albrecht z ČT Ostrava a Monika Mandelíčkova z laboratorní školy Labyrinth v Brně. Vzhledem k pandemické situaci se omluvili dokumentaristé z Rakouska Martina Hechenberger a Thomas Hackl - jejich příspěvky v němčině si můžete prohlédnout na německé části tohoto webu. A také Franz Amberger, novinář z Německa.

Videoreportáž je možné shlédnout zde YouTube

Příspěvek — Franz Amberger, Runding, redaktor v penzi
Amberger

Franz Amberger. Dlouholetý šéfredaktor regionálních novin Kötztinger Zeitung. Autor knihy Grenzenlos (Attenkofer; 2000, Straubing, Německo)

Mezi místními novinami vydávanými ve východním Bavorsku zaujímají zvláštní postavení noviny Kötztinger Zeitung založené v roce 1929, které se kdysi šířily až za hranice do německy mluvících obcí tehdejšího Česka. Válka a odsun tomu učinily přítrž, což ale nebránilo redakci, aby se i po roce 1945 dívala za hranice a informovala o událostech v sousední zemi - pokud to bylo v době železné opony možné.

Moje čtyřicetiletá kariéra v Kötztinger Zeitung je součástí této tradice. Železná opona a vyrovnávání se s událostmi s ní spojenými mě provázely v mé profesní kariéře od roku 1980 do roku 2021. V mém případě k tomu přispěla i skutečnost, že jsem během svého působení v Bundeswehru získal základní znalosti českého jazyka. Prostřednictvím svého tchána, který byl vysídlencem ze Šumavy, jsem již v roce 1980 navázal soukromé kontakty s jižními Čechami. Železná opona pro mě tedy neznamenala konec světa, pouze mi ztížila přístup do neznámé země, kterou bylo třeba objevovat.

Václav Drbola
Mučednická smrt a proces blahořečení

Video je možné shlédnout přímo na YouTube zde YouTube