Jedním ze základních pilířů činnosti našeho sdružení je pořádání besed, přednášek a setkání s pamětníky s tematikou protikomunistického odboje a železné opony. Tyto akce jsou určeny studentům, jejich učitelům, odborníkům i široké veřejnosti se zájmem o naši nedávnou minulost. Nezřídka tato osobní setkání doplňují právě pořádanou výstavu v daném městě.