Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Daniel Herman spolu s 1. náměstkem PhDr. Janem Kalousem, Ph.D. se 27.5.2011 zúčastnili slavnostního zahájení výstavy a naučné stezky svobody v Mikulově. Hlavním organizátorem stezky, věnované osudům lidí prchajícím před komunistickým režimem přes moravsko-rakouské pomezí, bylo občanské sdružení Paměť, se kterým ÚSTR dlouhodobě spolupracuje. Předseda Pamětí Miroslav Kasáček a jeho tým v čele s Luďkem Navarou připravili výstavu s pomocí česko-rakouské regionální spolupráce, polských partnerů z Instytutu pamiecy narodowej, ale i díky materiálům z Archivu bezpečnostních složek a dalších.

Mezi desítkami účastníků měli čestné místo hlavní hrdinové výstavy – muži, kteří obelstili totalitní aparát a překonali vodou, vzduchem i podzemím železnou oponu na její nejostřeji střežené fyzické reprezentaci. Spolu s organizátory výstavy rozezněli tito čestní hosté nový zvon svobody umístěný na nádvoří mikulovského zámku. V přilehlém sálu byly vystaveny panely věnované přechodům hranice, ale i jedné z nejbrutálnějších emanací zla minulého režimu, uherskohradišťské věznici a jejím mučitelům a mučeným.

Odpoledne byla inaugurována několikakilometrová naučná stezka vedoucí podél staré signální silnice od Mikulova k Sedlci. Na závěr se účastníci přesunuli k Lanžhotu, kde byl na soutoku řek Kyjovky a Dyje, v málo prostupném terénu obory Soutok odhalen pamětní kříž na památku dvou rakouských občanů pocházejících z nedaleké vesnice a zavražděných zde roku 1956 při rybaření. Mezi přítomnými byl i syn jednoho ze zavražděných, který se spolu se zbytkem rodiny dozvěděl díky iniciativě Paměti pravdu o osudu svého otce teprve roku 2009.

Vzpomínková akce Paměti a její aktivity jsou cenným a ušlechtilým příkladem vyrovnávání se a informování o naší bolestivé minulosti a představují pro ÚSTR vítanou dimenzi dalšího směřování – pomoci a podpory regionálních občanských sdružení a aktivit. Díky podpoře města Mikulova může Paměť dále vyvíjet svou činnost, jež by měla být korunována otevřením Muzea železné opony.

Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů

Fotografie ze zahájení výstavy a naučné stezky svobody v Mikulově: