Zvolte jazyk

Výstava I mezi námi žijí hrdinové

Výstava pilotního projektu pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty gymnázií, který pojednával o hrdinech třetího odboje, žijících mezi námi.

Účastníky tohoto pilotního projektu byli žáci ZŠ Modřice, ZŠ Deblín a gymnázia Tišnov.

Více se o celém projektu můžete dozvědět na samostatných stránkách: www.tretiodboj.cz

I mezi námi žijí hrdinové

Mezi odbojáři byli převážně jednotlivci, kteří se po únorovém převratu v roce 1948 postavili proti komunistickému režimu. Nebyli součástí organizované skupiny zaštítěné zahraniční autoritou jako tomu bylo u prvního a druhého odboje.

Projekt si kladl za cíl zapojit do hledání představitelů třetího odboje žáky posledních ročníků základních škol. Formou odhalování osobních příběhů účastníků třetího odboje žáci byli seznamováni s historickými událostmi, kterým v dějepisných učebnicích není věnována dostatečná pozornost a zmíněny jsou pouze okrajově.

Žáci se prostřednictvím projektu blíže seznámili s dějinami druhé poloviny 20. století, učili se komunikaci s pamětníky a vyhledávání informací v pramenech a literatuře. Závěrečný výstup projektu – výstava – pak umožnil představit tuto problematiku široké veřejnosti.

úvodní panel panel Deblín 1 panel Deblín 2 panel Deblín 3 panel Modřice 1 panel Modřice 2 panel Modřice 3 panel Tišnov 1 panel Tišnov 2 závěrečný panel