Zvolte jazyk

MF Dnes

Konference o věznici Cejlu se vydařila. V Brně ji minulý týden pořádalo naše sdružení Paměť.

Konference se mimo jiné zúčastnil primátor města Brna, či náměstkyně ministra kultury. A také hosté z Německa, z Drážďan, kde se (podobná) bývalá věznice STASI již proměnila na památník a muzeum. A z části proměnila na byty. Nabídli pozoruhodný model, který by byl využitelný i pro Brno. Takovou cestou by se Brno mohlo a mělo vydat.

Cíle konference byly tyto:

  1. Upozornit na donedávna zapomenuté místo paměti; věznice Cejl
  2. Upozornit na osudy politických vězňů, kteří zde trpěli
  3. Naznačit cestu, jak k tomuto místu přistupovat v budoucnu v rámci regionu, města i lokality
  4. Naznačit možnosti využití místa paměti v rámci plánované rekonstrukce
  5. Ukázat, že věznice Cejl má své místo v "konkurenci" dalších lokalit včetně budoucího muzea totality v Uherském Hradišti
  6. Najít nadregionální téma, kterým by se toto místo paměti profilovalo / je tímto tématem perzekuce básníků a spisovatelů? /
  7. Najít příklad z jiné země, jak přistupují tam k takovému historickému místu
  8. Najít ekonomický model, který by umožnil do budoucna udržitelné využití místa paměti pro další generace
  9. Prosazovat tento model už v době předprojektové přípravy tak, aby budoucí využití areálu nebylo v rozporu s jeho minulostí
  10. Prosazovat vybudování památníku totality v rámci areálu věznice, aby se stalo připomínkou doby nesvobody v době, kdy už nebudou žít pamětníci