Zvolte jazyk

Miroslav Kasáček

Miroslav Kasáček (nar. 1937 v Litohoři u Moravských Budějovic) spojil své životní osudy s Brnem, kde v roce 1957 na První vyšší průmyslové škole strojní maturoval.

Rok 1969 a následná normalizace zasáhla i rodinu Miroslava Kasáčka. Za jeho pravicové a protisocialistické postoje mu byl okamžitě zrušen pracovní poměr v Elektronických závodech Julia Fučíka a nuceně nastupuje jako dělník do balírny na BVV (Brněnské veletrhy a výstavy). Zde prošel různými profesemi v dělnickém zařazení. Po roce 1989 byl jmenován do funkce ředitele závodu výroby a montáže na BVV a následně začal soukromě podnikat.

Už v průběhu studií se Miroslav Kasáček seznámil se svou budoucí ženou Marií Melkusovou, dcerou Aloise a Marie Melkusových, kteří byli podobně jako jiní perzekvováni komunistickým režimem v souvislosti s tragickými událostmi v Babicích na Třebíčsku. Od roku 1968 shromažďoval Miroslav Kasáček materiály k objasnění „babického případu“; písemná svědectví i vzpomínky pamětníků. Spolu s Luďkem Navarou napsali knihu Mlynáři od Babic (Host, Brno 2008), jež tuto tragickou událost mapuje. I v zatím poslední knize autorské dvojice Navara - Kasáček  Příběhy třetího odboje  vzpomínají na tragické události lidé, s nimiž se Miroslav Kasáček osobně seznámil v šedesátých letech či později při svém sběru informací o protikomunistickém odboji a následné kruté perzekuci, jíž se režim mstil za sebemenší projev nesouhlasu s komunistickou ideologií.