Zvolte jazyk

Pro učitele a jejich studenty pořádá Sdružení PAMĚŤ z.s. besedy spojené s výstavou panelů a promítáním vybraného dokumentárního filmu, které doplňují probíranou školní látku o zajímavá fakta z doby nedávno minulé, mnohdy založené na osobních prožitcích. Fakta nasbíraná v nejrůznějších státních archivech jsou předkládána poutavou formou. Na závěr každého setkání je umožněna diskuze posluchačů s přednášejícími.

Bližší popis jednotlivých dokumentů a panelových výstav najdete na těchto stránkách v samostatných sekcích.