Zvolte jazyk

Více informací o tomto projektu se dozvíte v samostatné sekci STEZKA SVOBODY.


 

Občanské sdružení Paměť zahájilo práci na projektu s názvem Stezka svobody s celkovým rozpočtem 25.560 Euro, na který získalo dotaci v objemu 20 tisíc Euro z Operačního programu "Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013" – Fond malých projektů v Jihomoravském kraji, číslo projektu CZ0101. Jedná se o roční investiční projekt, který bude mapovat konfliktní situace v totalitním režimu na bývalé hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Po dohodě s rakouským partnerem jde v projektu o připomínku široké veřejnosti, zejména mladé generaci o utrpení a bezmocnost lidí žijících za "Železnou oponou" a touhu po svobodném rozhodování, vyjadřování a názorech ve světě, který byl rozdělen na dva tábory. Projekt by měl být rovněž vzpomínkou na odvážné lidi, kteří riskovali životy a neváhali řešit svou situaci mnohdy odvážnými činy zaplacené tím nejcennějším a to vlastním životem. Po roce 1989 bylo stále více lidí, kteří se chtěli dozvědět pravdu a našli se i odvážní jedinci, kteří začali pátrat ve státních archivech StB a tím došlo k odkrývání příběhů a osudů nad kterými se tají dech. Poselství "Železné opony" nemůže být jen v připomínce jejich obětí. Klíčovým historickým odkazem je skutečnost, že ukazovala pravou povahu totalitního režimu, byla místem, kde se studená válka měnila v opravdovou válku – bohužel takovou, kterou vedl tehdejší československý režim především proti vlastním svobodomyslným občanům. Cílem projektu je vybudovat 13 památníků ve formě informačních tabulí na místech tzv. signální stezky v délce cca 10 km, kde došlo k nelegálnímu překročení hranice a zásahů pohraniční stráže. Start "Stezky svobody" začíná v Mikulově na zámeckém nádvoří, kde bude v rámci projektu zavěšen zvon Svobody s informačním panelem tohoto projektu. Na vytypovaných místech bude umístěno 13 památníků (informačních tabulí). Na těchto tabulích budou přesné popisy událostí v českém a německém jazyce včetně fotodokumentace, které se tehdy staly. Celá trasa je asfaltovou cyklostezkou určenou rovněž pěším turistům (dříve obslužná cesta PS tak zvaná signálka). Obec Poysdorf jako partner projektu zaručuje prezentaci tohoto projektu na rakouské straně v podobě cykloturistických map a zajímavých pamětihonostech v příhraničním prostoru. Projekt bude prezentován v rakouském tisku. Zájem o prezentaci projektu má rovněž ČT a ORF. Na závěr projektu proběhne ve městě Mikulov počátkem června 2011 mezinárodní konference, kde budou pozváni žijící pamětníci a rovněž nejvyžší zástupci z řad politiků obou zemí. Vše aktuálně kolem projektu a ostatních křivd páchaných minulým režimem na našich občanech na www.sdruzenipamet.cz.

Miroslav Kasáček

Předseda sdružení OS Paměť


Zadávací dokumentace

Výběrové řízení na dodavatele informačních prvků a zvonice pro realizaci projektu „STEZKA SVOBODY“

Výběrové řízení – Výroba památníků

Příloha č.1 – Informační panel Stezka svobody – výkresová dokumentace

Příloha č.2 – Zvonice – výkresová dokumentace


Vyhodnocení vítěze zakázky:

Výběrového řízení na dodavatele informačních prvků a zvonice pro realizaci projektu „STEZKA SVOBODY“

Výběrová komise vyhodnotila vítěze zakázky firmu INTEREXPO spol s.r.o. Brno


Více informací o tomto projektu se dozvíte v samostatné sekci STEZKA SVOBODY.
O přípravě a pozadí budování Stezky svobody jsme pro vás také natočili dokument.