Zvolte jazyk

Výstava Setkání v pekle

Příběhy třetího odboje - výstava ukazuje na konkrétních příkladech statečnost a odvahu lidí bojujících s komunistickým režimem.

Mezi odbojáři byli převážně jednotlivci, kteří se po únorovém převratu v roce 1948 postavili proti komunistickému režimu. Nebyli součástí organizované skupiny zaštítěné zahraniční autoritou jako tomu bylo u prvního a druhého odboje.

Setkání v pekle

Jejich činnost je v současnosti stále předmětem diskuze, což dokazují rozepře při schvalování zákona o třetím odboji. Tento zákon schválila poslanecká sněmovna v polovině června 2011. Proti jeho znění však ostře vystupovali komunisté a prosazovali návrh na jeho zamítnutí.

panel 1 panel 2 panel 3 panel 4 panel 5 panel 6 panel 7 panel 8 panel 9 panel 10 panel 11