Zvolte jazyk

Pietní akt a mezinárodní konference „Spravedlnost obětem; Nepotrestaní viníci“
24. 11. 2023, Mikulov
pietní akt - 24. listopadu 2023, 9:00 hod., Mikulov, Stezka svobody
konference - 24. listopadu 2023, 10:30 hod., Mikulov, zámek, Gajdošův sál a přilehlé prostory

Nedávné trestní stíhání expremiéra Lubomíra Štrougala a dalších bývalých vysokých funkcionářů totalitního režimu vzbudilo zájem veřejnosti o zločiny u někdejší československé železné opony. U ní zemřelo během její existence celkem 239 osob; z toho 140 občanů Československa, 31 Poláků, 33 Němců, 11 Rakušanů... Ještě více obětí najdeme v řadách příslušníků Pohraniční stráže (PS), přičemž jen kolem dvou set jich spáchalo sebevraždu. To vše dokresluje situaci, z níž až na výjimky nebyla vyvozena odpovědnost, respektive poslední pokusy nastolit spravedlnost obětem a potrestat pachatele skončily právě v současné době. Za smrt uprchlíků u hraničních zátarasů tak nebyl pohnán k odpovědnosti žádný z velitelů a nikdo z politické reprezentace, která byla za vznik a udržování smrtící stěny smrti odpovědná. Je to velký rozdíl například oproti sousednímu Německu, kde byli vrcholní představitelé bývalé NDR odsouzeni za střelbu u Berlínské zdi již v devadesátých letech.

Tato situace stejně jako kulisa pohraničního Mikulova a památníku 53 obětí jihomoravské části železné opony tvoří rámec pro konferenci. Ta si klade za cíl zrekapitulovat snahy o nastolení spravedlnosti pro oběti železné opony. Od úsilí o soudní rehabilitace a odškodnění dopadených, zraněných či uvězněných i pozůstalých, přes snahy o maximální zveřejnění informací o jednotlivých případech až po pokusy o trestněprávní postihy.

Konference navazuje na tradiční akce pořádané Sdružením Paměť v Mikulově. To vybudovalo výše zmíněný památník Brána ke svobodě, sousoší Odloučení i naučnou Stezku svobody. Pravidelné konference si kladou za cíl zvýšit povědomost o této smutné části nedávných českých, ale i evropských a světových dějin.

Program si můžete prohlédnout zde.

mikulov_001
mikulov_002
mikulov_003
mikulov_004
mikulov_005
mikulov_006
mikulov_007

 

mikulov_001
mikulov_002
mikulov_003
mikulov_004
mikulov_005
mikulov_006
mikulov_007
mikulov_008
mikulov_009
mikulov_010
mikulov_011
mikulov_012
mikulov_013

 

Oběti železné opony čekají na spravedlnost (www.novinky.cz).