O nás

Občanské sdružení Paměť založili v roce 2008 Luděk Navara, Miroslav Kasáček a Sylva Ševčíková. Impulsem ke vzniku sdružení byla snaha otevřít minulost a rozvinout debatu nad osudy jednotlivců, ale i celých rodin, které se postavili proti komunistickému režimu.

Základní činností sdružení je příprava a prezentace projektů mapujících příběhy druhé poloviny 20. století, které výrazně zasáhly do života české společnosti. Projekty jsou realizovány v různých formách – výstavy, televizní dokumenty, knižní publikace, debaty pro širokou veřejnost atd.

Velkou pozornost obrací sdružení Paměť především na mladou generaci, pro kterou je doba komunistického režimu vzdálenou minulostí. Mladí lidé mají v současné době paradoxně málo možností dozvědět se o událostech, které dodnes zůstávají živé v paměti mnoha lidí. Proto se sdružení podílí a připravuje vzdělávací programy, které se věnují konkrétním osudům lidí, o kterých se nesmělo mluvit.

Informace o autorech knih.

Informace o členech občanského sdružení PAMĚŤ.