Projekty z Evropských fondů

Občanské sdružení Paměť úzce spolupracuje na projektech, které jsou z velké části hrazeny z peněz z Evropských fondů.

Stezka svobody je vzpomínkou na odvážné lidi, kteří riskovali životy a neváhali řešit svou situaci mnohdy odvážnými činy zaplacené tím nejcennějším, a to vlastním životem.

Projekt vybudování odpočinkového místa u Památníku obětem železné opony, navazuje na dříve zrealizovaný projekt Stezka svobody, a také vytvoření nové tradice setkávání občanů.

Prezentaci tohoto projektu naleznete na adrese www.branakesvobode.cz

Vytvoření mobilního audioprůvodce míst spojených s příběhy osob, které se snažily překonat nebo překonaly železnou oponu.