Připomínka pádu železné opony v Mikulově Mikulov
- tentokrát jinak
listopad 2020, Mikulov

Letos, stejně jako v minulých letech, si připomeneme oběti železné opony u památníku v Mikulově. V souvislosti s přetrvávající pandemií nemoci covid-19 a platnými vládními nařízeními se ale nebude konat tradiční setkání občanů. Pietní akt se uskuteční jen v omezené míře. Předseda Občanského sdružení PAMĚŤ Miroslav Kasáček spolu se starostou města Mikulova Rostislavem Koštialem a zástupci Jihomoravského kraje Petrem Springinsfeldem a Přemyslem Putnou položí květiny k památníku k úctě těm, kteří tragicky zemřeli při pokusu o útěk za svobodou. Celý akt spolu s duchovním slovem probošta mikulovské kapituly Pavla Pacnera bude zaznamenán a výsledný videozáznam bude poté dostupný na stránkách našeho sdružení.

Tradiční mezinárodní konference, která vždy následovala po této slavnostní události, bude nahrazena videi nebo textovými příspěvky, které postupně zveřejníme na našich webových stránkách a facebooku. Téma zní: "Československá železná opona nebyla jen československá". Tedy nepříliš často připomínané případy útěků cizinců přes československou hranici. Především se jednalo o Poláky a východní Němce (občany NDR). Dva příběhy těchto uprchlíků proto nabídneme. Angelika Cholewa, pamětnice z bývalé NDR, popíše osobní zkušenost východoněmeckého uprchlíka s československou železnou oponou a nevyhne se důsledkům tohoto pokusu o útěk. Pamětník Marcin Bieniada z Polska popíše svůj dramatický útěk přes řeku Dunaj a své začátky na Západě. Právník Lubomír Müller zmapuje odškodňování zadržených uprchlíků z bývalého východního Německa českým ministerstvem spravedlnosti. Peter Rendek, výkonný ředitel Platformy evropské paměti a svědomí popíše, jak dopadlo stíhání osob odpovědných za smrt německých či polských uprchlíků. Luděk Navara připomene některé další případy zahraničních obětí československé železné opony.

 

Ocenění Senátu ČR Ocenění Senátu ČR
pro Občanské sdružení Paměť
Je to velká čest pro naše malé sdružení. Miroslav Kasáček a Luděk Navara převzali stříbrnou medaili Senátu u příležitosti Dne české státnosti. Ocenění předával předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Ocenění pro 27 výjimečných osobností. Bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera (in memoriam), mluvčí Charty 77 a biskup Václav Malý, členové skupiny Spirituál kvintet nebo zpěvák Pavol Habera patří k osobnostem, které dnes ocenil předseda Senátu Miloš Vystrčil Stříbrnou pamětní medailí předsedy Senátu.

Stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile předsedy Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Záznam z předávání ocenění můžete shlédnout v pondělí 28. 9. 2020 v 17:00h na ČT24. Vlastní předání cen p. Kasáčkovi a p. Navarovi je v záznamu v čase 00:27:50.

 

VII. výročí odhalení pamětní desky výročí odhalení pamětní desky v Křenovicích
Bojovníkům proti totalitě, jejím odpůrcům a obětem, Křenovice
Přátelé Občanského sdružení PAMĚŤ a politických vězňů ČR pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrle Vás srdečně zvou na neděli 27. září 2020 do Křenovic na slavnostní mši svatou a pietní akt při příležitosti VII. výročí odhalení pamětní desky Bojovníkům proti totalitě, jejím odpůrcům a obětem v letech 1939–1945 a 1948–1989

Pozvánku si můžete prohlédnout zde.

Rozhovor s p.Kasáčkem a p.Zvěřinovou živě z Křenovic uvedla ČT24 v rámci Studia 6.

Reportáž o akci v Křenovicích uvedla ČT24 také ve Studiu ČT24 (reportáž začíná v 4:18:00).

 

Jako bych odjížděl do vzdálených končin kněz Jan bula
napsal kněz Jan Bula rodině, než ho komunisté zavraždili
Před sto lety se narodil kněz Jan Bula. Pocházel z Lukova u Moravských Budějovic, působil v Rokytnici nad Rokytnou, zde byl také v dubnu 1951 zatčen. Ze tří kněží popravených v „babických procesech" byl Jan Bula nejmladší. Za shromáždění mnoha vzpomínek na Jana Bulu a vznik Pamětní síně pátera Jana Buly v Lukově patří poděkování Miroslavu Kasáčkovi.

Kněz Jan Bula byl pozoruhodnou osobností a jeho osud stojí za připomínku. „Můj patron sv. Jan Křtitel neměl delší život než já a v jeho osudu je se mnou tolik společného..." napíše Jan Bula před popravou v dopise na rozloučenou. Jeho osud se na jedné z archivních fotografií protíná s osudem dalšího kněze popraveného za Babice; Václava Drboly.

Tváře vzdoru Výstavy
Publikace dle stejnojmenné výstavy již k dispozici
Brožurka Tváře vzdoru. Portréty fotografa Pavla Hrocha jest vytištěna. Kdo má zájem, může si ji vyzvednout v centru Brna na vrátnici odboru kultury Dominikánské náměstí 3.

Publikace obsahuje tváře a příběhy těch, kteří byli vězněni v Brně na Cejlu a ve věznici v Uherském Hradišti. Podle stejnojmenné výstavy z brněnské pasáže Alfa.

 

Výstavy v angličtině a němčině Výstavy DE a EN
Podívejte se do německé i anglické sekce našeho webu
Nyní máte možnost si prohlédnout náhledy našich cizojazyčných výstav přímo v německé i anglické části našich stránek.

 

Před pěti lety Grand Prix architektů
Cena GRAND PRIX architektů
Před pěti lety získal Památník železné opony čestné uznání GRAND PRIX architektů. Autorem památníku je architekt Tomáš Pilař.

"Památník je navržen jako volně stojící objekt složený z třiapadesáti vertikál - stél. Stély symbolizují počet obětí železné opony v období let 1948-1989 v tomto úseku hranice. Vertikální kompozice památníku se výrazně uplatňuje v ploché, jen mírně zvlněné krajině; památník stojí v ose signální silnice a je viditelný i z dálky...." Ing. arch. Tomáš Pilař

 

Ve volném čase dokument
shlédněte dokument České televize o Mirkovi Kasáčkovi

Podívejte se ve volném čase na dokument České televize o Mirkovi Kasáčkovi, který stojí v čele občanského sdružení Paměť. Dokument z cyklu Cesty víry má název Mirku, napiš to!.

 

Využijte čas Výstavy
a navštivte naše výstavy na stránkách Paměti!
Naposledy jsme připravili dvě výstavy:

Tváře vzdoru ve fotografiích Pavla Hrocha. Jde o portréty odvážných žen a mužů a současně bývalých vězňů z brněnského Cejlu a věznice v Uherském Hradišti.

A výstavu o hodně statečném muži Petru Křivkovi z Brna. Jmenuje se Musím jít odvážně vpřed. Účastník tří odbojů Petr Křivka patří k neprávem opomíjeným hrdinům.

Další naše výstavy si můžete prohlédnout v sekci Výstavy.